Varför är guld så värdefullt?

Varför är guld så värdefullt?

Det enkla och korta svaret är att vi människor tycker att det är vackert, men självfallet är bakgrunden lite mera komplicerad än så. Guld är en ädelmetall som det finns rätt gott om av i jorden men som, framför allt, är rätt svår att utvinna ur marken. Det är en arbetsintensiv process och eftersom guld egentligen inte kunde användas till något nyttigt är det ett rätt överflödigt slarv med arbetskraft och tid. Men just det gör också guldet värdefullt. Genom att använda det visar man att man har tillräckliga resurser. Man är mäktig, man är rik och man kan kontrollera andra.

Guldets historia

Guld är i sitt rena tillstånd vackert gult och extremt formbart jämfört med andra metaller. Redan i forntiden började egyptierna bearbeta guld till smycken, ofta på en nivå vi har svårt för att uppnå också idag. Hantverket blev en gren i sin egen rätt och fortfarande pratar vi ju om guldsmeder. Eftersom guld heller inte reagerar med syre, det vill säga rostar inte eller ärgas, upplevs det som evigt. En förklaring till varför vigselringar helst ska vara i guld!

Guld har inte alltid varit den självklara rikemansmetallen. Guld är den enda ädelmetallen som kan hittas direkt i form av korn eller klumpar. Guld är väsentligt tyngre än vatten och gör det, relativt sett, enkelt att utvinna ur vattendrag eller sjöar. Silver var länge deg betalningsmedel man föredrog. Så småningom tog guldfoten över som allmänt erkänd standard för betalningar. Det betyder att guldet betraktas som ett stadigvarande värde till skillnad från annat som kan öka eller minska. När man relaterar alla andra värden till guld har man en allmänt accepterad standard och det gör också att de flesta länder har stora guldreserver. USA:s är kanske mest känd med det ointagliga Fort Knox där inte bara USA:s utan även många andra länders guldtackor förvaras.

Vad använder man guld till?

Vad använder man guld till?

Nästan allt guld som finns används inom tre olika områden. Det första och största är smycken, dit nästan all guldproduktion går. För det andra är det inom medicinen och då främst tandvård. Eftersom guld inte reagerar med syre och är extremt lättarbetat passar det väl att ha i munnen eller i kroppen för övrigt. Det tredje området är inom teknik. Guld fungerar utmärkt som ledare av elektricitet och eftersom den är så lättarbetad går den bra att använda även i komplicerade sammanhang.

Guld hemma?

För de allra flesta är guldsmycken ofta något man får vid särskilda tillfällen och ofta sparar resten av livet och kanske till och med låter gå i arv. Detta till trots och trots alla sekler som gått har vi nästan bara skrapat på ytan av vad som finns att hämta i guldväg på vår egen planet. Allt guld som hittills är utvunnet skulle rymmas i en kub med 17 meters sidor. Det är bara en bråkdel och det är väl kanske därför som guldruschen fortsätter runt om i världen. Som genom alla tider försöker guldjägare hitta en ny åder någonstans som kan göra dem rika över natten. För de flesta av oss får vi nöja oss med att titta i smyckeskrinet. Eller kanske öppna munnen.

Relaterade Inlägg