Intressanta och roliga fakta om guld

Intressanta och roliga fakta om guld

Det finns mycket fakta om guld som är intressanta och roliga, men framför allt spännande. De flesta vet att den kemiska beteckningen på guld är Au och att ädelmetallen är skimrande gul. Genom historien och fram till idag har denna mytomspunna metall fascinerat människor och många önskar ha mycket guld för att bli rika. Många har till och med dött på kuppen när de har försökt hitta guld.

Guldet används till många områden så som att tillverka smycken (76%), investeringar (10%) och i elektronik (14%). Det går att hitta guld nästan över allt på jordklotet, även i Sverige, då man som privatperson kan testa vara guldgrävare för en dag. De fem internationella handelscentrum för ädelmetallen ligger i Hong Kong, New York, Tokyo, Zürich och London som säljer och köper guld från hela världen.

Visste du detta?

Visste du detta?
 • Att rymdsatelliter täcks med ett mycket tunt lager av guld för att klara av att stå emot de elektromagnetisk strålning ute i rymden.
 • Ädelmetallen guld är tänjbart och går att bankas ut till att täcka en kvadratmeter.
 • Den mest kända guldklimpen hittades i Australien nära Moliagul, Central Viktoria år 1869. Klimpen väger 72 kilo och kallas för ”Welcome Stranger”.
 • Världens största guldtacka väger 250 kilo.
 • Guldproduktionen är större från ett ton datorer jämfört med 17 ton malm med guld.
 • I länderna USA, Kina och Australien står för en tredjedel av världens guldproduktion.
 • Det går att hitta guld i människors kroppar, cirka 0,2 milligram av rent guld hittas i kroppen och det mesta guldet finns i blodet.
 • De olympiska guldmedaljerna innehåller bara 1,34 % guld.
 • Landet Indien är den största guldkonsumenten i världen.
 • Vetenskapsmän har kommit fram till att vid en jordbävning kan vatten förvandlas till guld.
 • Alla haven på jordklotet innehåller cirka 20 miljoner ton av den gula ädelmetallen.
 • Skulle allt hittat guld på jorden samlas ihop och sedan tillverkas till en fem mikrometer tunn tråd, går den lindas omkring jordklotet 11,2 miljoner gånger.
 • Bär man en guldring på sitt finger varje dag, kommer den sex milligram guld per år.
 • I princip kommer allt guld som finns i världen ursprungligen från de meteoriter som slagits ner på jordens yta under de senaste 200 miljoner åren som jorden skapades.
 • År 2007 introducerade Royal Canadian Mint ett guldmynt som väger 100 kilo och innehåller 99,999% guld. Myntet tillverkades på Ottawas myntverk som ligger i Ontario, Kanada.
 • I bergåsen Witwater i Sydafrika kommer i princip hälften av det guld som har utvunnits i världen.
 • 24 karats guld smälter vid 1 945 grader Fahrenheit eller 1 063 grader Celsius.
 • Hos USA:s Federal Reserve lagras 530 000 guldtackor som väger 7 385 ton, men det har funnits mer i guldreserven under 1973 fanns det över 13 227 ton guld.
 • Gillar man guld gäller det att inte lida av aurofobi, vilket är rädslan för ädelmetallen guld.
 • De indiska kvinnorna sägs äga cirka 11% av världens allt guld. Detta är mer än IMF, USA, Tyskland och Schweiz har tillsammans i deras guldreservlager.
 • Det är bara 1% procent av jordens guld som utvinns då resterande 99% finns djupt inne i jordens kärna sedan flera tusen miljoner år tillbaka.

Relaterade Inlägg