Guldgruvor i världen

Guldgruvor i världen

Den största mängden guld som utvinns bryts i guldgruvor runt om i världen. Idag är ungefär 900 gruvor aktiva världen över och ur dessa utvinns 2700 ton guld varje år. Kina står för den största delen av guldproduktion, följt av bland annat USA, Ryssland och Australien. Det finns två sorters gruvor, dagbrott och underjordiska gruvor. I de gruvor som består av grävda tunnlar under jorden är arbetsförhållandena inte de bästa och transporten av guldet är besvärlig. Dagbrotten, där malm bryts ovan jord, är enklare rent logistiskt och mer ekonomiskt gångbara. I den malm som bryts kan guldhalten variera en hel del, majoriteten ligger på ungefär ett till fyra gram guld per ton malm. Det guld som produceras används i huvudsak till smyckestillverkning, ungefär 70% av guldet hamnar inom smyckesindustrin. Guld har genom tiderna symboliserat rikedom och har alltid varit eftertraktat på grund av den begränsade tillgången. Värdet på guld är, i jämförelse med andra investeringar, mycket stabilt. Det finns en ständigt hög efterfrågan och priserna varierar därför bara ytterst marginellt.

De största guldgruvorna

De största guldgruvorna

Dagbrottet Grasberg är världens största guldgruva. Den är belägen i Indonesien och man bryter även koppar och silver i gruvan. Dagbrottet är ett av världens djupaste och det arbetar nästan 20 000 personer där. Världens näst största guldgruva finns i Uzbekistan och heter Muruntao. Gruvan har i omgångar legat på förstaplatsen på listan över de största guldgruvorna, men i nuläget har den plats nummer två. Den består av både dagbrott och underjordiska tunnlar och producerade under förra året ungefär 68 ton guld. Nummer tre på listan av världens största guldgruvor ligger i Nevada, USA. Gruvan ägs av världens största företag inom guldbranschen, Barrick Gold. Där har det, under 30 års tid, producerats mer än 1300 ton guld. I Europa är den största guldgruvan Kittilä-gruvan i Finland. Där görs i nuläget stora ändringar för att förbättra kapaciteten och denna gruva förväntas vara i bruk åtminstone fram till år 2035.

Guldgruvor i Sverige

I Sverige finns totalt 16 gruvor, varav 7 bryter guld. I de flesta fall är guldet en biprodukt som utvinns när andra metaller utvinns. En gruva som fokuserar på guld är Björkdalsgruvan i Västerbotten. Där har man utvunnit guld sedan 1988 och idag produceras ca 4 kg guld om dagen i Björkdalsgruvan. Det provborras på olika håll i landet i hopp om att hitta guld på nya platser. Guld är en av få metaller som det lönar sig att söka efter och det spekuleras i att det kommer finnas fler guldgruvor i Sverige framöver.

Arbete i gruvor

Världen över finns det mer än 24 miljoner människor som arbetar inom gruvbranschen. Att arbeta i gruvor anses vara ett av de farligaste yrkena som finns och varje år förekommer ungefär 14 000 dödsfall som kommer till allmän kännedom, men mörkertalen antas vara stora. Svartarbete och illegal verksamhet är vanligt förekommande inom gruvindustrin och det är därför svårt att föra statistik över anställda och olyckor. I Sverige är arbetsmiljön betydligt bättre inom gruvbranschen än i många andra länder. Dock förekommer olyckor och även andra arbetsmiljöproblem som belastningsskador och hörselproblem på grund av buller i stor utsträckning även i svenska gruvor.

Relaterade Inlägg