Guldgrävning i utlandet

Guldgrävning i utlandet

Från 1800-talet tills idag har man hittat 200 ton i Sverige och troligtvis finns det mer mycket mer än så. Det finns stora likheter i den bergsuppsättning som finns ibland annat Kalifornien, men varför grävs det inte mer då? Det är inte populärt nog även om det finns lönsamhet. Sammanlagt har människan grävt fram 100,000 ton guld där det mesta kommer ifrån USA. I modern tid är det Kina, Australien och Ryssland som gräver fram mest guld. I framförallt Kina har guldgrävningen fördubblats varje år sedan år 2000 och detta beror huvudsakligen på investeringar i utländska gruvor. Australien är ett utav de länder Kina investerar mest i.

Den största guldklimp som hittats vägde hela 214 kilo, utav rent guld. Den hittades av en man som hette Holtermann, och fick därför namnet “Holtermann Nugget”. Klimpen hittades år 1871 i Australien och hade klimpen sålts år 2017 hade den varit värt 32 miljoner svenska kronor.

Metoder

Det finns flera olika metoder för att gräva guld men den mest effektiva är stora gruvor. Detta är även den mest kostsamma metoden, främst för att maskiner och personal kostar. Jorden behöver vara så pass innehållsrik på guld så att det motsvarar 50 dollar per 0,91 kvadratmeter i jorden för att det skall vara lönsamt att gräva. Mer traditionella metoder används fortfarande över hela världen, såsom guldvaskning. Detta fungerar som en sorts filtrering utav ett vattendrag. Ofta beskrivs detta som en hobby, därför att de ekonomiska vinsterna oftast är så pass små. Däremot kan vaskverk producera större mängd guld om detta sker på rätt ställe. Detta brukar testas med att borra i marken för att se hur långt ner man kommer, innan man stöter på lera och berggrund.

Eftersom guld är något som handlas med över hela världen, och även är en sorts reservvaluta så påverkar även det globala efterfrågan priset. Prisökningen från åren 1970–2011 har varit en ökning på 260,92%, enligt sajten goldprice.org.

Guldrushen i Kalifornien

Intressent för guld drog igång på allvar under 1840-talet i Kalifornien när hantverkaren James Marshall byggde ett sågverk åt en handelsman. Marshall upptäckte en stor gul sten som låg och blänkte ute i kanalen, som han och hans män stod och grävde i. De kunde knappt tro sina ögon, och kvickt bestämde de sig för att testa om det var just guld. Genom att banka med hammare på stenen, plattades metallen till men gick inte sönder. Stenen Marshall hade hittat var gjord utav rent guld. I kanalen hittade de även små flagor utav guld. Männen insåg att de stod mitt i en guldgruva.

gul sten

Ryktet spred sig snabbt in till den lokala byn, och vidare till staden San Francisco. Det blev en hysteri bland människorna i Kalifornien. Vidare spreds ryktet om guld hela vägen till Sverige. Som resultat av detta drog sig Guldrushen i Kalifornien till sig nästan 100 000 människor, varav 10 000 var svenskar. Alla kunde minsann bli rika om de ville, lovade tidningarna, men det allra flesta blev såklart inte det. Det handlade bara om ren vilja, hävdade man. Efter 7 år av guldjakt ökade Kalifornien sin befolkning med över 300 000 nya medborgare.

Relaterade Inlägg